Met het uitvoeren van het groepsplan leg je de verbinding tussen leerlingkenmerken en de gewenste opbrengsten van de school