Verwar het stellen van doelen niet met het hebben van goede voornemens!