Het groepsoverzicht is de basis voor opbrengstgericht en handelingsgericht werken