In de groepsbespreking worden gesignaleerde knelpunten op pedagogisch, didactisch en sociaal vlak besproken en gezocht naar een mogelijke oplossing