Planmatige groepsdifferentiatie: weten hoe je voor wie waarmee afwijkt van wat de methode biedt