Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs en vraagt om samenwerking